Exporteer virtuele producten van online naar offline

Het project Export to World van Linda Kostowski en Sascha Pohflepp maakt het mogelijk om virtuele producten in Second Life te exporteren naar papier. Vervolgens kan je de papieren bladen zelf knippen en plakken om er ‘echte’ producten van te maken. Mocht je zelf aan de gang willen, dan kan je de handleiding hier lezen. Zie hieronder de foto’s:

donut in second life

papieren uitsnede donut

papieren donut
Bekijk alle foto’s

Onderwijs en virtuele werelden

best practice virtual worlds educationEen studie naar onderwijs en virtuele werelden door Kennisnet en Surfnet beschrijft de resultaten van een pilot onder scholen voor het voortgezet onderwijs.

“Uit de pilot blijkt dat virtuele omgevingen een waardevolle aanvulling kunnen zijn op het onderwijs. Daarbij is het van belang dat het werken in de virtuele omgeving gekoppeld wordt aan concrete lesstof. Zeven scholen uit het voortgezet onderwijs hebben deelgenomen aan de pilot, vier ervan experimenteerden met Active Worlds, de overige drie met Second Life.”

  • Hoe kan ik virtuele omgevingen in de klas inzetten?
  • Hoe kan ik het project het best organiseren?
  • Hoe werkt het werken met de virtuele omgeving tijdens de les zelf?
  • Waar moet ik technisch rekening mee houden?
  • Belangrijkste punten om mee te nemen in de praktijk

Download het rapport (PDF)

(Via Secondlifecrew.be)

Ik ben zelf betrokken geweest bij het educatieve project Self City van Waag Society op het teengrid van Second Life. Ook daarin ontdekten we al dat virtuele werelden een waardevolle aanvulling zijn voor educatie. Waag Society heeft een rapport van de bevindingen online gezet.